TOP ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

Տարբեր...

Փոքր ինչ դադարից հետո ձեզ եմ ներկայացնում նոր պոստ: Այն բաղկացած է տարբեր թեմաներից (քոփիի պատմություն, թանկ հեծանիվ, թանկ նավ, գեղեցիկ նկարներ և իհարկե չենք մառանում Աստծուն)


Կարդալ մանրամասն

Արդեն 63 անգամ նայել են սա

Բարի ժպիտներ

Կարդալ մանրամասն

Արդեն 142 անգամ նայել են սա


Կարդալ մանրամասն

Արդեն 141 անգամ նայել են սա

Կարդալ մանրամասն

Արդեն 173 անգամ նայել են սա

Կարդալ մանրամասն

Արդեն 122 անգամ նայել են սա

Աշուն...անձրև...


Կարդալ մանրամասն

Արդեն 187 անգամ նայել են սա


Կարդալ մանրամասն

Արդեն 166 անգամ նայել են սա

Ժպտա!!!

Ժպտալ կարող է յուրաքանչյուրը:)


Կարդալ մանրամասն

Արդեն 272 անգամ նայել են սա

Խառը :))

Նախ հիշեցի որ ժամանակին 2 երգ փոփոխել էի ու նվիրել քոփիին: Այսօր ևս մի երգ  փոփոխած ձեզ կներկայացնեմ, ու կողքից խառը-մառը էլի :D

Կարդալ մանրամասն

Արդեն 419 անգամ նայել են սա

Կարդալ մանրամասն

Արդեն 205 անգամ նայել են սա