Copy SMS

 • GIRL
  2011-04-15 17:03:47
  (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) : (լավչեմ) :@
  • 888001888
   2012-06-21 19:49:52
   :P :P :P :P (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (լավչեմ) :@ :@ :@
 • KauLiTzツ
  2012-04-19 16:02:50
  նագլի անասունություն ա !!!!
  • 888001888
   2012-06-21 19:49:24
   :@ :@ :@ :@ :@
 • maka.maya15
  2012-07-03 16:23:50
  :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
 • βểlíểβểr ړײ
  2012-07-03 16:25:23
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :@ :@ :@
 • SideWaysET Vice President
  2012-07-03 16:26:42
  էս որ թվի պոստ ա :D խի սկսեցիք հիշել որ՞ :) :) :) :) :D :D :D
 • NELKA
  2012-10-11 18:38:22
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) :@ :@ :@ :@ himar
 • Tatev
  2013-03-18 11:55:08
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) :P :P :P (դեմք) (դեմք) :@
 • Ժորա Պետրոսյան
  2013-05-30 18:40:42
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • laurik-Jan
  2013-07-07 12:52:57
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :( :( :( :( :P :P (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) :^) :^) :^) :^) :^) :^)
 • Narushik
  2013-08-17 15:32:02
  :P :P :P :P :P :P :P (ախ) :P :P :P :P :P (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • ասենք էսի որ քցելեք հասկանումեք որ 18 ցածր տարիքի երեխեք կարողա մտնեն տենան՞՞
 • Arm..
  2014-05-14 23:21:36
  :D
  • †Crusaders†
   2014-05-14 23:24:27
   (խփո) (խփո) (խփո) Արմ դզեց՞ :D
   • Arm..
    2014-05-14 23:27:11
    նկարներ են էլի (խփո) (ուրախ)
   • †Crusaders†
    2014-05-14 23:29:50
    (դեմք) խցրեց (ուրախ)