Copy SMS

Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար)

Լոնդոնի Craze Gallery պատկերասրահում բացվել է ցուցահանդես, որտեղ ցուցադրված են իսկական բնօրինակները ԱԿ-47 և այլ զենքերի, պատրաստված թղթից: Պրոեկտ "Paper Wars"-ը միավորեց դիզայներներին և նկարիչներին, որոնք պատրաստ էին ծախսել մեծ քանակությամբ թուղթ խաղաղության դեմ պայքարում:
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար) -
6

2

2059