Copy SMS

  • Հովիկ
    2010-05-25 12:47:42
    Շատ լավ նկարներ էին
  • narek
    2010-05-25 14:24:24
    Համամիտ եմ...մանավանդ ջայլամի խելոք հայացքը)) Գիտեք չէ ժողովուրդ, որ ջայլամի աչքերը ուղեղից մեծ են, թե չիգիտեք իմացեք))