Copy SMS

  • narek
    2010-05-21 23:48:05
    Ես նկարները կարելի ա փոքրացնել սմայլիկների տեղ օգտագործել, ցանկացած տեսակի էմոցիա կա))
  • Arsen
    2010-05-22 00:51:37
    Մի բան չգրեի էս բլոգի տակ կմեռնեի!)
  • tinga
    2010-05-22 08:37:53
    )))))))))))))))
  • Դանիել
    2010-05-23 10:03:37
    ԼՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕՕԼ
  • բարև
    2010-06-25 19:08:16
    Անկեղծ մարդ `ակեղծ դիմախաղ:))))
  • Sona
    2011-05-01 23:13:00
    (լավ) (լավ) (լավ)
  • Armen
    2013-05-20 00:09:05
    ծիծաղը սիրունաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (խփո)