Copy SMS

Կմախքային արվեստ...

Հեղինակը առաջին անգամ իսկական կմախք է գնել 1990թ-ի կեսերին բժշկական համալսարանից:Այդտեղից էլ սկիզբ է առել նրա արվեստը:

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

Կմախքային արվեստ... - արվեստ, կմախք, նկարներ

8

9

3900