Copy SMS

Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար)

Շատ հետաքրքիր է... Կարծում եմ բավականին դժվար է այդպես նկարել ձեռքերի վրա...
Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար) - արվեստ, գեղեցիկ, ձեռքեր
արծիվ...

Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար) - արվեստ, գեղեցիկ, ձեռքեր
փիղ...
Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար) - արվեստ, գեղեցիկ, ձեռքեր
կոկորդիլոս...
Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար) - արվեստ, գեղեցիկ, ձեռքեր
տոուկան թռչուն...
Կենդանիներ ձեռքերի վրա... (5 նկար) - արվեստ, գեղեցիկ, ձեռքեր
վագր...
9

3

6516

 • Արևիկ
  2010-06-26 18:36:08
  Արտակարգ էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • HOVHANNES
  2010-10-01 22:51:02
  Դզզզզզզզզզզզզզզզզեեեեեեեեեեեեեեեեեցցցցցցցցցցցց
 • Smile☻
  2013-05-27 14:35:46
  այպիսի փոստ արդեն եղելա