Copy SMS

Կոտրված սրտով տղամարդը...

Հաճախ բաժանվելուց հետո մարդիկ փորձում են ինչ որ ձևով մեղմացնել իրենց ցավը: Մեր հերոսը իր տարբերակն է ընտրել...)))) Իր վիրավորանքը թեթևացնելու համար նա ընտրել է հարսի զգեստը...)))

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Կոտրված սրտով տղամարդը... - հարսնացու, տղամարդ, սիրտ, զգեստ, ցավ

Երևի սփոփվեց...)))

11

5

2879

 • Sona
  2011-05-01 23:18:18
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • charliz
  2011-05-01 23:24:27
  :D :D :D յանը տարածա
  • 2012-08-24 06:25:26
   ՀԱՍՏԱՏ :D :D
 • ☆★♡NARI♡☆★
  2013-01-05 13:56:35
  ԳԻժԱ (:| (:| (:| (:| :D
 • Lian
  2013-11-14 22:23:59
  խելառ աննորմալ :D :D