Copy SMS

  • Առւս
    2010-10-29 15:35:55
    Շատ գեղեցիկ են, բայց ինտերնետում նման բաներ կան արդեն (լավ)
  • Tinga
    2010-10-29 15:44:23
    Առւս ջան,բոլոր նկարներն ու նյութերը հիմնականում կան ինտերնետում..... ;) :) Կայքի անունը կարծում եմ պետք է,որ արդեն հուշեր.... :) :)