Copy SMS

 • Arsen
  2010-06-03 16:49:18
  Ալակաշը մեղաա եկել?)))
 • Arpi
  2010-06-03 17:14:55
  Կամել ուղակի պարապ էր... P.S. խմելու բան չէր մնացել... (ժպիտ)
 • tinga
  2010-06-03 17:19:07
  Հիմա քանի եկեղեցի սարքած կլինեինք... (ուրախ)
 • Arpi
  2010-06-03 17:20:36
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)