Copy SMS

Շատ գեղեցիկ գործեր...

Նկարները պատկանում են Մ.Քրիստին:Իսկապես շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր աշխատանքներ են:Համաձայնվեք,որ մի տեսակ Սալվադոր Դալիի շունչն է զգացվում:

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

Շատ գեղեցիկ գործեր... - հետաքրքիր, գեղեցիկ, նկարներ, նկարիչ, գործեր

9

1

2405

  • narek
    2010-06-04 18:01:49
    Դզեց...շատ հավես բաներ կան (լավ)