Copy SMS

 • Arpi
  2010-06-08 18:31:48
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Arsen
  2010-06-08 22:10:50
  (լուսնաքայլ) հետաքրքիրա կարաի սենց բաներ աենի ետ դեպում : p.s. ներքևից 5-րդում ձգողության ուժը վերևա ուղղվցած ;)
 • tinga
  2010-06-08 22:23:25
  Էտ P.S.-ը չլիներ կմեռնեիր.....??? Ես էլ արդեն ուրախացել էի....
 • Arsen
  2010-06-08 23:15:59
  դե վոնց ասեմ... :)
 • tinga
  2010-06-08 23:20:26
  Մեկ-մեկ լռությունը ավելի շատ բանա ասում....նենց,որ բան էլ մի ասա... :)
 • Arsen
  2010-06-09 15:19:29
  Ting, վոնցոր A -ն ու B -ն խառնելես իրար )))))))
 • tinga
  2010-06-09 17:11:30
  Arsen ջան չինարենից մրցակից չունես..... (ժպիտ) Բան չհասկացա.... (ախ)
 • Mariam
  2010-06-10 16:35:53
  լավն էին (լավ) (լավ) (լավ)
 • Անդրանիկ
  2010-06-26 14:21:23
  Ամեն ինչ սկսվում է "եթե"-ներով, ու տենց էլ ոչ մի բանի չենք հասնում: :)
 • Rima555
  2010-11-15 17:17:55
  O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) (լավ) O:) O:) O:)