Copy SMS

Օրիգինալ բիժուի հիասքանչ տեսականի մեր կայքում

Այժմ մեր կայքում կարող եք ձեռք բերել հենդմեյդ (ձեռքի աշխատանք) ականջողեր և վզնոցներ շատ մատչելի գներով!
Օրիգինալ բիժուի հիասքանչ տեսականի մեր կայքում - զարդեր

Այն կարող է հանդիսանալ հիասքանչ նվեր ձեր ընկերուհուն քրոջը կամ էլ հենց ձեզ, եթե դուք աղջիկ եք :)
Մեզ մոտ ներկայացված զարդերը չունեն իրենց նմանը, բոլորը օրիգինալ են և պատրաստված են մեկ օրինակով!
Դիտել ամբողջ տեսականին
5

0

3823