Copy SMS

 • narek
  2010-06-25 19:02:10
  Ոնցոր գեշ աղջկերքից սիրուն տռանսվիստիտներ սարքած լինեն (լավչեմ) Ես վերջինը վաբշե մեծ հարց ա որնա ավլի սիրուն... Մի խոսքով վախտին ա պետք սկսել արտաքինին հետևել, ոչ թե 40ի մոտակայքում (ախ)
 • Arsen
  2010-06-26 00:19:43
  Շուտեմ ասել մռչցնել չկա ]:) (ուրախ)
 • Անդրանիկ
  2010-06-26 13:34:30
  էսօրվա հայ աղջիկներին էլ պետք ա մի քիչ ձևափոխել, թե չէ ընենց են քսվում, որ լոմը պիտի առնես սկսես քերել գաջը: Սաղ հեչ իրանց թվումա թե իրանք ըտենց սիրուն են: (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)