Copy SMS

Հայերեն դեմոտիվատորներ

Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Մտքերը գալիս ու գնում են, իսկ դու դեռ մտածում ես ...

Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Ազատություն... Երբ կախված ես միայն ֆիզիկայի օրենքներից ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Սովորություններ ... Նրանք սպանում են քո երազանքը ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Այս կյանքում ամենադժվարը հավասարակշռություն պահելն է...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Մարդը ստրուկ է , քանի որ ազատությունը դժվար է, իսկ ստրկությունը հեշտ ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Սուտ ... Ինչքան մեծանում ես , այնքան ավելի հեշտ է ստելը ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Մի տխրիր որ վերջացավ ... Ժպտա , քանի որ եղել է ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Իսկական ընկերը նա է , ով քեզ հետ է , երբ սխալ ես ... Երբ ճիշտ ես , բոլորն էլ քեզ հետ են ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Երջանիկ է նա , ով ուզում է երջանիկ լինել ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Միայնություն ... Երբ կա սիրելիիդ քեզնից ավելի մոտ մեկը ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Ընկերություն ... Ընկերը նա է, ով ամեն անգամ գլխի է ընկնում , երբ դու նրա կարիքն ունես ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Երբ որ սիրահարվում ես , կյանքի իմաստ ես ձեռք բերում ... Մի կորցրու այն ինչ ամբողջ կյանքում փնտրում են ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Պատասխանները , որոնք մեզ տալիս են գրքերը, կախված են հարցերից , որոնք մենք ենք տալիս ...
Հայերեն դեմոտիվատորներ - հետաքրքիր, նկարներ, խոսքեր, դեմոտիվատորներ
Թույլ սեռը ուժեղ է ուժեղից, ի հաշիվ ուժեղ սեռի թուլության թույլ սեռի հանդեպ ...
17

7

5507

 • tinga
  2010-08-03 22:12:40
  Շաատ լաաավն էին.... (լավ) (լավ) Իսկ վերջինի բառախաղը դզեեեց.... (ուրախ)
 • Arsen
  2010-08-03 23:15:49
  3րդը շատ տպավորիչ էր ;) (լավ) (լավ) (լավ)
 • hovows
  2010-08-04 00:40:40
  վերջինը սատկացրեց
 • Աննա
  2010-08-04 16:31:16
  Իսկապես հիանալի ու տպավորիչ են:կցանկանյի օգնել ձեզ հայերեն դեմոտիվատորներ ստեղծելու հարցում: (ժպիտ)
 • admin
  2010-08-04 16:52:24
  Ողջույն Աննա ջան, Հայերեն դեմոտիվատորներ ստեղծելիս, ամեն նկարի վրա մի մարդ է աշխատում, օրինակ այս բլոգի հեղինակը Arpi-ին է: Նա է պատրաստել այս նկարները և գցել կայքում... բոլոր կայքի անդամներն ունեն նման հնարավորություն, բլոգներ ավելացնելու: Եթե դու էլ պատրաստես նման դեմոտիվատորներ անպայման կգցենք կայք:
 • Ashot8050
  2010-08-04 17:20:27
  6-րդ նկարի խոսքերը շատ լավն էին.
 • Աննա
  2010-08-05 11:52:38
  շնորհակալություն տեղեկացնելու համար: