Copy SMS

  • Tinga
    2010-10-21 16:01:19
    Հա սիրուն եղանակա.... (ժպիտ) մենակ թե անձրևի ժամանակ սենց բաներ (լուսնաքայլ) չես կարա անես.... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Արփի
    2011-04-03 12:28:10
    իսկապես շատ գեղեցիկ եղանակ է, անձրևի ժամանակել է շատ գեղեցիկ (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ)