Copy SMS

 • Arpi
  2010-10-28 17:26:56
  Անչափ գեղեցիկ են ... (լավ) (լավ) (ժպիտ)
 • Arsen
  2010-10-28 23:10:40
  բնությունից ավելի գեղեցիկ բան մեկել էլի ինքնա, ասելեմ ասելու եմ (խփո) (խփո)
 • narek
  2010-10-28 23:18:45
  Բայց աչքիս թեթևի մեջ ֆոտոշոփենք են եկել (պաղպաղակ)