Copy SMS

 • Alla
  2010-11-20 21:20:25
  անկեղծ ասած հետաքրքիր ապուշներ են...
 • Astx7793
  2010-11-20 21:41:20
  Ապուշը էն խոսքը չի! (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
  • eminem
   2011-06-19 21:45:17
   մարդ կա մարդա,մարդ էլ կա դուռը ծեծում ես ասումա տւնը մարդ չկա (վատ) (վատ) (վատ)
 • Sona
  2010-11-20 21:47:39
  մարդ կա մարդ ա,մարդ էլ կա ինքն իրան սպիավորել ա տալիս... (խփո) (ախ) (վայքո)
 • Rima555
  2010-11-20 23:21:34
  (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ախ)
 • Aniko
  2010-11-21 18:05:37
  մեկը Ինձ դուր չեկավ եթե անկեղծ.... (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • 045ss45
  2011-06-21 18:25:56
  :P
 • LUSINE
  2011-06-27 21:08:56
  Ուղղակի հիմարությունա:
 • LUSINE
  2011-06-27 21:15:05
  Ուղղակի հիմարությունա: |-) |-) |-)