Copy SMS

Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել

Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Հաճախ մենք մեզ պատասխան չենք տալիս, թե ով է սահմանափակել մեր աշխարհայացքը:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Միայնություն - երբեմն ավելի լավ է շրջապատից
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Իսկական զգացմունքներ հատուկ են միայն մարդկանց.. այդպես չէ?
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Խմի! Խմի մեռի!
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Կյանքը դժվար է?  անգամ այս ծիլը ավելի մեծ կամքի ուժ ունի քան դու!
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Կյանքի շրջան
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Հավատարմություն - դա բառերով չես նկարագրի
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ինչու?  պետք է սիրեմ սա թե ատեմ? Ինչիս են պետք սահմանները և արգելքները?
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ծիծաղելի է? Իսկ անալոգ չեք տեսնում?
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ազատության ոգով ծնվածին, վանդակում չես փակի:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Մի ձգտիր սև զանգվածի ետևից, եղիր այնպիսին ինչպիսին կաս:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Փոշմանեցիր??
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Միայն դու ես գծում քեզ համար սահմաններ:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ամեն պիվայի կումից և ծխած սիգարետից հետո, դու ավելի ու ավելի ես նմանվում այս կույտին:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ինչ գիտես դու իրականության մասին?
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Հին Եգիպտոս - միգուցե մենք այն չենք անցել դպրոցում ինչ պետք էր?
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Դու ստեղծեցիր ինձ այսպիսին...
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Քաղաքականություն - այն այսպիսին է:
Դեմոտիվատորներ - մտքեր,որոնք ստիպում են Խորհել - հետաքրքիր, դեմոտիվատորներ, մտքեր
Ոսկե հարսանիք, իսկ քո սերը ինչքանի կհերիքի?
35

7

9539

 • Tinga
  2010-11-25 14:31:15
  Շատ լավն էին....ու իրոք որ խորը..... (լավ) (լավ) :)
 • narek
  2010-11-25 15:13:09
  Նախավեևջինը լավն էր...Լեեեեեեեեվոն նախագահ, Լեեեեեեեեվոն նախագահ (ուրախ)
 • Alla
  2010-11-25 17:00:11
  շատ հետաքրքիր էր.....Հավատարմություն – դա բառերով չես նկարագրի (լավ) (լավ)
 • sweet
  2010-11-25 17:01:23
  Կյանքի շրջանը ավելի լավ նկարագրել չէին էլ կաչող...... O:)
 • Arsen
  2010-11-25 17:31:37
  ուրախ եմ որ հավանեցիք (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Arm-Xcho
  2011-01-23 00:54:07
  Հալալա,,իսկականից ամեն մեկը մի հրաշք ա (բռավո) (բռավո) (բռավո) ..Խոսքերն ավելնորդ են (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Գայանե
  2011-08-16 17:37:22
  NO COMMENT