Copy SMS

 • Աստղ
  2010-12-05 12:12:12
  (վայքո) էէէէս ինչ էէր......... (վայքո) :'( (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • narek
  2010-12-05 12:39:39
  Դաժան էր.... :(
 • sweet
  2010-12-05 12:46:04
  :( :O դաժան ասիք ու պրծաք :(
 • Tinga
  2010-12-05 12:56:14
  Ձկները ափսոս էին.... :( :( :(
 • Vanuhi
  2010-12-05 21:58:31
  Վաաաաաայ`մամա ջաաան (վայքո) :( (վայքո)