Copy SMS

 • sweet L
  2011-01-06 19:05:03
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • Stella
  2011-01-06 19:07:50
  :( :( Դաժան է... :'(
 • Stella
  2011-01-06 19:08:35
  :( :( Դաժան է...
 • Alla
  2011-01-06 19:09:05
  հետաքրքիրա բե Ավանում ոնց են անում,լսել եմ այնտեղ էլ աղի հանք կա... (վայքո)
 • Լիլիթ
  2011-01-06 23:25:42
  ներքեվից 2-րդ նկարը նայելուց որոշեցի որ ես անալի ուտեստներ շատ եմ սիրում (խփո)