Copy SMS

Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա

Կինն ինքնին գեղեցիկ է, բայց լուսանկարիչ Քրիտոֆեր Գիլբերտը փորձել է համատեղել նրանց ի վերուստ տրված հմայքն ու ֆոտո-մանիպուլացիան` ստեղծելով տարրօրնակ, թերևս անչափ հետաքրքիր լուսանկարներ:
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար

Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
Գեղեցկութուն և ֆոտո-մանիպուլացիա - կին, գեղեցկություն, լուսանկար
34

13

11657

 • Rima555
  2011-01-23 23:39:52
  Իրոք որ անչափ հետաքրքիր էին..... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • gug017
  2011-01-24 02:25:18
  շատ լավն էէէէէէէէէր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • LonelyMoon
  2011-01-26 16:45:45
  Շնորհակալ եմ!!!!! (ուռա)
 • LINA
  2011-03-10 03:08:08
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Nocturnal Depression
  2011-03-13 18:38:30
  (խփո)
 • Ofeli
  2011-03-15 20:24:59
  Հետաքրքիր է.... Երևի թե արտաքինը արտահայտում էր ներքինը, ես կարծես թե պատկանում եմ "Ձուկ-աղջիկ" դասին....
 • Ssarmen
  2011-06-11 11:46:44
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Honey
  2011-06-17 14:06:56
  Հաճելի է նայելը.....) Double beauty!)
 • gayana
  2012-02-08 23:17:18
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • mukuch
  2013-02-28 11:03:52
  (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ)
 • Լուսինե
  2018-12-31 00:35:15
  :O
 • zoro
  2018-12-31 00:36:24
  (գինի)
 • Լուսինե
  2018-12-31 00:36:41
  (նվեր) (խոնարհվել) :O