Copy SMS

Հարգելի անդամներ!


Հարգելի անդամներ!

Կայքի աշխատանքի որակը բարձրացնելու և աճող այցելուների քանակին "դիմադրելու" համար կատարվում է Սերվերի փոփոխություն:

Այսուհետ կվերանան կայքի չբացվելու կամ դանդաղ աշխատելու դեպքերը:

Հարգելի անդամներ! -

Կատարվող աշխատանքների հետ կապված կարող են նկատվել վերջին 24 ժամում կատարված գրառումների և մեկնաբանությունների անհետացում:

4

0

1738