Copy SMS

 • Rima555
  2011-02-05 01:41:33
  Վայ...... ինչ հետաքրքիր աթոռներ են Արփ,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Alina
  2011-02-05 02:08:24
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Tinga
  2011-02-05 10:43:18
  Վերջն էր... (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Arm-Xcho
  2011-02-05 10:58:42
  Երանի դպրոցներում էլ սրանցից լիներ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Աստղ
  2011-02-05 11:37:30
  (ախ) լավ են մտածել (գինի)
 • Arsen
  2011-02-05 11:48:33
  Ես ուզում եմ ես աթոռից (խփո)
 • Alla
  2011-02-05 12:42:23
  գնամ աթոռների ոտերը ծռեմ.... ]:) (լավ)
 • Arpi
  2011-02-05 19:42:56
  Երեխեք ոնցոր Ալլան էժանով աթոռա չռում .... ]:) ]:)
  • Alla
   2011-02-05 21:32:27
   Ալլան էժանով մենակ լավ ծեծումա...այ այսենց (ախ) -էտ լսել եմ,ուրիշ իրանից հարցրեք... ;)
   • Arpi
    2011-02-05 21:43:00
    ԻՄ համար հաստատ էժանովա , հարցրել եմ ... ;) (ժպիտ)
   • Alla
    2011-02-05 21:45:04
    որը...???? ]:) ]:) ]:) քո համար սաղ ձրիա`Անվճար.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
 • Arpi
  2011-02-05 21:46:37
  Գիտեմ , գիտեմ , էս երկու օրը կփորձենք ... ]:) ]:) (լուսնաքայլ)