Copy SMS

 • Tinga
  2011-02-08 13:52:05
  Հավես էր նայելը....շատ հավանեցի.... (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • MARIA
  2011-02-08 13:56:56
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Arsen
  2011-02-08 14:38:42
  Շատ լավն էին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (բռավո) (բռավո)
 • Rima555
  2011-02-08 16:01:16
  Ես էլ եմ փորձել սենց մի քանի անգամ, բայց ոչ սենց ճկուն ու արագ... Լավն էր... (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)