Copy SMS

Ծառերի կենդանացում...

Կոլորադո Կյորտիս անունով նկարիչը արդեն չորացած ծառերին տալիս է նոր տեսք ու կարծես թե նոր կյանք...Շատ գեղեցիկ է...Նայում ենք ... Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ
Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ
Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ

Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ


Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ
Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ

Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ


Ծառերի կենդանացում... - հետաքրքիր, նկարներ, բնություն, ծառեր, նկարիչ
17

4

4431

 • Աստղ
  2011-03-02 20:11:15
  (ախ) Տիպա (ախ) (ախ) (ժպիտ)
 • karine
  2011-03-03 01:06:45
  լավ միտքա բայց (բռավո)
 • Arsen
  2011-03-03 12:03:41
  ես միտքը շատ ծանոթ էր բայց կտրած չյուղերով, չորացած ծառերի վրա չէի տեսել (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • GAYUSH...
  2011-03-03 20:45:54
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)