Copy SMS

 • KAR
  2011-03-24 11:34:56
  Ահագին ծիծաղալու էր:Ապրես: (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ)
 • Աննա
  2011-03-24 11:41:46
  իսկապես որ շատ դաժան կյանքա,,,,,,,,շատ լավ պոտ էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Arm-Xcho
  2011-03-24 11:56:34
  Լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել)
 • Rima555
  2011-03-24 12:04:13
  Շաաաաաաաաաաաաաաաաաատ շաաաաաաաաաաաաաատ լավն էր....... (լավ) :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (գինի) (գինի) (գինի)
 • GAYUSH...
  2011-03-24 13:25:04
  վայյյյյյյյյյյ շա լավն էին..........հատկապես նկարիչը :D :D :D :D :D :D
 • Hasika
  2011-03-24 14:09:23
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • sweet L
  2011-03-24 18:44:04
  :D :D :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-06-04 15:39:52
  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(