Copy SMS

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -


Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Polygonal Lasso Tool

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Color # 806475

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Ctrl+D  Filter > Blur > Gaussian Blur

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Polygonal Lasso

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Select > Deselect Filter > Blur > Gaussian Blur

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Brush Tool

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Filter > Noise > Add Noise

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Soft Light

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Blur Tool

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Eraser Tool

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Polygonal Lasso Tool

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Ctrl+D  Filter > Blur > Gaussian Blur

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Pen Tool -  Paths

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Stroke Path

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -
Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

Ֆոտոշոփի հերթական հնարքը -

31

9

2875

 • Arm-Xcho
  2011-03-24 17:25:26
  Շատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) Գիտություն ,,,,գիտություն /..........Ափսոս Փոշոտ շոր չունեմ :(
 • KAR
  2011-03-24 18:01:34
  :^) Վոնց չեմ սիրում ես ֆոտոշոփ:
 • Աննա
  2011-03-24 18:35:41
  այ ստեղ էն ասում տերդ մեոնի գիտություն
 • Tinga
  2011-03-24 18:58:26
  Հետաքրքիր ինֆորմացիա էր..ամեն դեպքում ֆոտոշոփ իմանալը լավ բանա... (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Աստղ
  2011-03-24 23:02:37
  մեր գեղըմը հլա ըթե բաներ չկան (դեմք)
 • Rima555
  2011-03-25 01:16:30
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ARTo]
  2011-03-25 10:39:55
  (դեմք) (դեմք) (դեմք)
 • Arsen
  2011-03-25 15:16:43
  Շատ ուսուցողական պոստ էր :) (լավ) (լավ)
 • muradyan16
  2013-12-15 16:10:30
  ]:) ]:) ]:) ]:)