Copy SMS

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ

7րդ տեղ- Լեգո

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


6րդ տեղ-Ֆորդը` խաղալիք ֆորդերով(4 000 խաղալիք)

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


5րդ տեղ- Մերսեդես Բենս` գրիչներով

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


4րդ տեղ- Համակարգչային ստեղնաշարով

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


3րդ տեղ- Խոտերով

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


2րդ տեղ- Բնական քարերով

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ


Եվ վերջապես 1ին տեղ- Ծածկված ոսկովՀետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ

Հետաքրքիր ավտոմեքենաների հիթ - հետաքրքիր, նկարներ, մեքենաներ

12

8

4553

 • Rima555
  2011-03-29 21:07:18
  ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • KAR
  2011-03-29 21:07:23
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • sweet L
  2011-03-29 21:07:57
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lusine
  2011-03-29 21:21:35
  ԻՆՉ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԷՐ :O :O :O :O
 • meline_avetisyan
  2011-03-29 21:50:54
  ԿՈՒԶԵՆԱՅԻ ԱՄԵՆ ՄԵԿԻՑ ՄԻ ՀԱՏ ՈՒՆԵՆԱՅԻ (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tinga
  2011-03-30 08:50:26
  Էն գազոնով մեքենան վերջն էր..... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • Hasika
  2011-03-30 11:54:58
  :D :D :D :D :D
 • anyut95
  2011-03-31 21:47:04
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)