Copy SMS

 • Arsen
  2011-04-01 08:14:17
  Շատ լավ հիշեցում էր (լավ) (լավ) Առաջարկում եմ մեկնաբանություններում բոլորս գրենք էսօրվա ընթացքում ում ու ոնց խաբեցինք, ես էլ հեսա կանցնեմ գործի արդեն :)
 • ANNA
  2011-04-01 10:58:07
  Ինձ արդեն 2 հօգի խաբել է այսօր։ :( (ժպիտ)
 • Chanel
  2011-04-01 12:57:35
  իսկ ես այսօր որոշել եմ բոլորին սեր խոստովանել (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) բարդ օր է լինելու ;)
 • ANNA
  2011-04-01 13:31:15
  Բայց բոլորին հնարավոր չի սեր խոստովանել։ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Chanel
   2011-04-01 14:16:07
   (ուրախ) փորձը փորձանք չէ (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) Աննա ջան ես քեզ սիրում եմ :D :D :D :D չէ, չնայած հակառակն ա ստացվելու, լավ , չեմ սիրում.... ;) (խոնարհվել) O:) :) :) :)
 • sweet L
  2011-04-01 14:49:14
  Էսօր մեր կուրսեցուն ասեցի գիտես Սարգսյանը "խիստ դասախոսա" կանչում էր քեզ...ասեց չեմ դրել լիկվիդդ.որոշումս փոխել եմ...խեղճը վախեցած գնաց մոտը (վայքո) հետո եկավ ու ինձ (ախ)
 • TatevCr7
  2011-04-01 15:08:39
  էսօր ոչ խաբել եմ, ոչ էլ խաբվել (խփո) (խփո) (խփո) բայց մի տղու վրա շրթներկ եմ քսել (ուրախ)
 • Alla
  2011-04-01 15:46:27
  Էսօր Մեկին Խաբել եմ չնաճաչելու եմ տվել... (խփո) (ախ) ամենաշատը Տինգանա խաբել ու 30-50 տարեկան մարդիկ,իսկ Հումորները նույնքան տարեկան էին... (դեմք) մեկա էս ապրիլի մեկը չեմ սիրում
 • Hasika
  2011-04-01 16:43:17
  ԷԷԷԷԷԷ ես չեմ խաբեեեեեեեել........ :( Բայց դեռ օրը չի պրծել ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
 • Աստղ
  2011-04-01 17:49:13
  ես էլ խեղճ սոված կուրսեցիներիս խաբեցի, թե համով բան եմ բերել ուտելու, խեղճերը մինչեւ դասերի վերջ ախորժակ էին պահել (ժպիտ)
 • meline_avetisyan
  2011-04-02 17:36:48
  (լավ)
 • aram2003av
  2012-03-04 15:22:46
  եսոր չեմ խափվե բայց խաբել ենք դասատուին ասել ենք ձեր վոտի տակ ծամոն է կպած (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)