Copy SMS

 • Arpi
  2011-04-04 19:32:17
  Ապրեն իրանք .. Հավես էր ... (լավ) (լավ) (ժպիտ)
 • sweet L
  2011-04-04 19:34:05
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Hasika
  2011-04-04 19:57:58
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Աստղ
  2011-04-04 21:44:03
  (ախ) (ախ) (ախ) էս իիինչ անուշ երեխեք են (խփո) (խփո) ...շաաատ լավն են (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) հրաշք են (ժպիտ) (բռավո) (բռավո)
 • skyurik
  2011-04-04 21:59:49
  վուուուույյյյյ ինչ լավն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Rima555
  2011-04-08 02:03:40
  Վաաաաաաախ, շաաաատ լավն էին..... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)