Copy SMS

 • Sona77
  2011-04-15 23:09:14
  ]:) (ուրախ) ]:)
 • Սոնա
  2011-04-15 23:56:17
  :D :D :D :D
 • Նարինե
  2011-04-16 09:59:58
  չակերտավոր ընկերուհիներիցս մեկը տենց խասյաթ ունի (դեմք) (դեմք) :@ :@
 • anyut95
  2011-04-16 13:11:28
  :D :D :D
 • Rima555
  2011-04-16 13:49:01
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-04-16 15:26:12
  ես ել դժբախտություն ունեմ տենց ծանոթ ունենալու
  • Նարինե
   2011-04-16 15:32:48
   ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԹԱՔՈՒՆ ԵՆՔ ՆԿԱՐՎՈՒՄ,ԹԵ ՉԵ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԻ ԿԴՆԻ :( :( ]:) ]:)
   • Մոնտե Քրիստո
    2011-04-16 17:08:48
    մենք նկարվելու տեղեր իրան չենք տանում հետներս (ուռա)
 • sweet L
  2011-04-16 18:42:17
  դեմք են, բայց էն մեկը Առնօլդն էր կադր ընկել, թե էն աղջիկը ?
 • meline_avetisyan
  2011-04-16 23:30:43
  (լավ) (լավ)