Copy SMS

 • Alla
  2011-04-18 00:17:59
  արժի,հետո կգնաս կգանգնես կշեռքին ու կշշմեցնես բոլորին քո քաշով (խփո) ...ուզում եմ (խփո) (խփո)
 • MARIA
  2011-04-18 10:11:55
  :D :D :D :D :D :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • anyut95
  2011-04-18 13:09:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tinga
  2011-04-18 14:36:20
  Չգիտեմ էլ խնդալուա թե զարմանալու.... (խփո) (խփո) Բայց դե երևի աղջիկներ լինեն սենց բան պետք գա...ասենք ֆենը քցեն գրպաններից մեկում ու ման տան (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • music An
  2011-04-18 14:46:44
  ]:) ]:) (լավ) (լավ) (բռավո) (ծաղիկ)
 • Arpi
  2011-04-18 14:50:53
  Արժի (լավ) (լավ) ]:) ]:)
 • meline_avetisyan
  2011-04-18 15:36:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Sona77
  2011-04-18 16:24:47
  Շատ լավ կլնի ուղղակի ծանր կլինի
 • Աստղ
  2011-04-22 16:23:15
  ոոոնց եմ ես սրա կարիքը զգուուում.. (ախ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)