Copy SMS

 • Manen
  2011-04-18 18:41:34
  հետաքրքիր էր մտացած.... (օգո)
 • Rima555
  2011-04-18 18:46:51
  (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Hasika
  2011-04-18 18:47:49
  Էս կինը երևի հիվանդա եղել, հետո առողջացելա, չի իմացել ինչ անի դեղերի հետ, բիժուտերիայա սարքել :D :D :D :D :D
  • Arpi
   2011-04-18 18:57:36
   Բա թափեր .... ]:) ]:) :D
   • Hasika
    2011-04-18 19:11:26
    Ափսոսա եկել ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Sona77
    2011-04-18 19:20:19
    Բա փողա չէ տվել առել,, վոնց տաներ թափեր Արփ ջան?... Դրանցով էլ հիմա ինքը փեղա աշխատում ու էտ դեղերի փողի տեղը հանում,,, (հիհիհիհի)
 • Arpi
  2011-04-18 19:32:51
  Բա բիզնեսմենը տենցա լինուըմ Սոնա ջան ... Փող ամեն ինչից (լավ) (ժպիտ) ]:)
  • Sona77
   2011-04-18 22:23:53
   Հա ճիշտ ես Արփ ջան (լավ)
 • meline_avetisyan
  2011-04-18 20:21:40
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tinga
  2011-04-18 22:30:37
  Ինչ սիրունա... (խփո) (խփո) ես էլ ասեմ խի եմ էսքան սիրում.....Իմացա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • anyut95
  2011-04-19 21:09:54
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Աստղ
  2011-04-22 21:58:53
  ինչ էլ սիրուն են.. (ախ) (ժպիտ)