Copy SMS

 • Rima555
  2011-04-18 18:45:13
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Manen
  2011-04-18 18:45:14
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Hasika
  2011-04-18 18:46:11
  Արփ ջան ես էլ չէի հրաժարվի (խփո) (խփո) (խփո)
 • Forget-me-not
  2011-04-18 18:47:45
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Sona77
  2011-04-18 19:15:17
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Նարինե
  2011-04-18 19:32:15
  օրդ միանգամից լավ ես սկսում (լավ) (լավ) (լավ)
 • VaVa
  2011-04-18 20:30:29
  Ես սիրում եմ ուտել միայն BEAUTIFUL ուտեստներ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
 • Աստղ
  2011-04-22 22:13:47
  (խփո) (խփո) (խփո) ուրախ օրվա սկիզբ... (ախ) (ախ) (խփո)