Copy SMS

 • HRAYR
  2011-04-22 13:25:49
  NO COMENT հասկացանք բայց մի քանի ատը ֆոտոշոփա: (ախ) (ախ) (ախ)
 • Nare
  2011-04-22 13:30:21
  (ախ) (ախ)
 • I am a REAL fan of MADRID
  2011-04-22 13:45:01
  (:| (:| (:|
 • Modesty_666
  2011-04-22 13:53:02
  Ես ճիշտն ասած կուզենայի իմանալ խեցգետնի ձեռքերով աղջկա նկարը որտեղից է վերցվել և Ֆոտոշոփ է թե ոչ, նկարի ներքևի հասցում չկարողացդա գտնել
  • TatevCr7
   2011-04-22 15:29:24
   չէ իրոք այդպիսի դեպքեր հանդիպում են
   • Sona77
    2011-04-22 15:56:07
    Modesty ջան ճիշտն ասած չեմ հիշում, թե որ սայթից եմ քաշել, բայց դա իրականություն է :: Եվ նկարներից մենակ 7 նկարն է ֆոտոշոփ:
 • meline_avetisyan
  2011-04-22 13:57:06
  ՖՖՖՖՖՖՖՖՖՖՖՖՖՖՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒ ԱՀԱՎՈՐ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • anyut95
  2011-04-22 14:40:44
  :O :O :O
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-04-22 16:02:59
  ես նախավերջինի վրա էլ եմ մի քիչ կասկածում, բայց մի քանի բան իրոք հանդիպել եմ
 • Աստղ
  2011-04-23 00:40:14
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D
 • Sh.....
  2011-04-26 17:26:46
  :O