Copy SMS

2 Տաղանդ. 10-ամյա աղջկա աշխատանքները եւ 3-ամյա դաշնակահարուհին...

Բոլորս դիտում ենք...

2 Տաղանդ. 10-ամյա աղջկա աշխատանքները եւ 3-ամյա դաշնակահարուհին... - զարմանալի, արվեստ, հետաքրքիր, զվարճալի, երեխաներ, անհավանական, նկարիչ, օրիգինալ, սիրուն, երեխաamp;feature=related
amp;feature=related
43

13

2832

 • meline_avetisyan
  2011-05-01 19:56:25
  (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (ախ) (ախ)
 • nane m.
  2011-05-01 20:00:46
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • FlOwEr
  2011-05-01 20:27:40
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ABEL
  2011-05-01 21:01:30
  ՆԿԱՐՈՂ ԱՂՋԻԿԸ ԼՐԻՎ ՎԵՐՋՆ ԷՐ (վայքո) (վայքո) (վայքո) ... ԴԱՎԻՆՉԻՆ ԻՐԱ ԴԵՄ................ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Rima555
  2011-05-01 21:28:49
  Շաաաաաաաաաաաաաաաատ հետաքրքիր էին....... (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • Hasika
  2011-05-01 22:09:48
  :O :O :O (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Sona
  2011-05-01 22:27:20
  Խոսքերն ավելորդ են (լավ) (լավ) (լավ) :O
 • anyut95
  2011-05-02 16:21:07
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :la
 • Knarik
  2011-05-02 18:56:28
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ath-tatush
  2011-05-02 21:03:30
  (ախ) (ախ) (վայքո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Mariam
  2011-05-15 22:35:12
  հալալա էս ախջկան (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Mariam
  2011-05-15 22:35:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • kitty
  2011-10-24 17:16:09
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)