Copy SMS

 • Աստղ
  2011-05-07 22:22:28
  :) (գինի) Վաախ ինչ լավն էին Գայուշ (ժպիտ) (ժպիտ) 2-րդը վերջն էր (ուրախ) :D :D
 • karosevak
  2011-05-08 09:28:10
  (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • GAYUSH...
  2011-05-08 10:14:32
  մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • nane m.
  2011-05-08 11:01:46
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
 • Karen Jan
  2011-05-08 12:09:57
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Sona
  2011-05-08 12:16:26
  ]:) ]:) ]:)
 • Knarik
  2011-05-08 21:24:05
  ՎԵՐՋՆ ԷԻՆՆՆՆ :D :D :D ՆԱՄԱՆԱՎԱՆԴ 1-Ը ]:) ]:)
 • Lusine
  2011-05-08 21:41:43
  հա դեմք են չէ????? :D :D :D :D ես էլ եմ դրա վրա շատ ծիծաղացել :D :D
 • GAYUSH...
  2011-05-08 21:46:12
  մերսի .... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շաաաաաաաաաաատ
 • Մարիամ
  2011-07-26 09:39:27
  բա հինգերորդը օհ օհ օհ օհ օհ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Marish..ok
  2011-08-11 14:30:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :)
 • Alfa
  2013-05-04 07:25:41
  լավն էր (լավ)