Copy SMS

 • music An
  2011-06-08 22:31:45
  լաց եղնելու բանա,,,,մեղկ էր :( :( :(
 • 3Dsamo3D
  2011-06-08 23:07:45
  :O :O :O :O (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • charliz (Mar)
  2011-06-09 00:10:53
  շատ դաժան էր, բայց ես մեռաաաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Alla
  2011-06-09 00:32:48
  Գդալե մահը վերջնաաա.... (խփո) արդեն չեմ հիշում,քանի անգամ եմ նայել,բայց էլի կնայեմ,կարգին տրամադրությունա բարձրացնում ]:)
 • Lyov
  2011-06-09 02:35:23
  :D :D :D :D ջոււր հասցրեք ես էլ չկամ,, վախուց եսքան չէի ծիծաղել,,
 • Sona
  2011-06-09 10:04:19
  Էրեխեք ձեր ծիծաղի փոխարեն ես լացում էի. :'( :'( :'( . Մեղկ էր էդ մարդը ինչքան կապտուկներ կար վրեն : :( :( :(
 • RFV
  2011-06-09 10:17:10
  Էլեկտրական սղոցի մասը շաաաաաաաաաատ դաժան էր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Ana
  2011-06-09 11:08:14
  վաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայ :D :D :D :D :D :D :D վերջն էրրրրրրրրրրրր... ընտիրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր :D :D :D ես մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D
 • Arpi
  2011-06-09 12:49:36
  ԻՆչ լավա որ մենակ ինձ չի դուր գալի ... (լավ) (լավ) ]:)
 • Annie
  2011-06-09 16:28:48
  ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Rima555
  2011-06-09 17:48:16
  Աաաաաաաաարրրրրրրրրփփփփփփփփփ.... էս ինչ դաժան էր, բայց լաաաաաաավն էր.... ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ;) ;) ;) ;) ;) Էնքան եմ նայես էս վիդեոն, արդեն գդալ տեսնելուց, էն մարդու նման վեր եմ թռնում.... :D :D :D :D :D
  • Arpi
   2011-06-10 13:11:52
   Հա , վերջնա Ռիմա ջան (լավ) Բա ասա իմանանք , ոնց կարանք նյարդերիդ հետ խաղանք (ախ) (ախ) ]:)
   • Rima555
    2011-06-10 14:38:14
    ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D Սենց էլ լավա Արփ ջան..... ;) ;) ;) ;) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Arpi
    2011-06-10 15:05:52
    Դու գիտես ...
   • Rima555
    2011-06-10 16:47:19
    ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
 • LUNA
  2011-06-15 14:11:54
  վաաաաաաաաաաաայ բերանս ցավումա արդեն ենքան եմ ծիծաղացեեեեեեեեեեեեեեեել........ բոց եեեեեեեեեեեեեեեեեր :D :D :D :D :D :D :D :D :D