Copy SMS

 • SMBAT
  2011-06-10 23:57:04
  ԵՍ ՍՐԱՆՔ ՏԵՍԵԼ ԷԻ,ԲԱՅՑ ՄԵԿԱ ԱՄԵՆ ԱՆԳԱՄ ՏԵՍՆԵԼՈՒՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԻ ՉԾԻԾԱՂԵԼ :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mariam
  2011-06-10 23:57:47
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ)
 • Daddy's little girl
  2011-06-11 00:05:46
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • MARIAM MESSI
  2011-06-11 00:21:45
  վաաաաաաաաաաաայ Հայեր հայեր դեմք էք հա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D
 • 3Dsamo3D
  2011-06-11 00:26:57
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • lilitsardaryan
  2011-06-11 00:35:30
  վաաաաաայյյյյ, շաաաաաատ լավն էր, իսկական կոմեդիա, :D :D մենակ նստած էնքան եմ ծիծաղել, որ մերոնք իմացան գժվել եմ, (ուրախ) (ուրախ) հետո իրանք էլ իմ վիճակում հայտնվեցին ]:) ]:)
 • 3Dsamo3D
  2011-06-11 00:52:59
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Alla
  2011-06-11 01:12:27
  մարդ չգիտի լացի,թե ծիծաղի.. :'( :D
 • Knarik
  2011-06-11 08:35:39
  (ուրախ) (ուրախ) անձրևանոցըը ]:) :D :D
 • nane m
  2011-06-11 08:59:18
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • SIRU94
  2011-06-11 09:06:49
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Նարինե-Հենրիկ18
  2011-06-11 09:10:45
  դե հայ ենք,մի բանով պիտի տարբերվենք չէ :D :D :D
 • MARIam
  2011-06-11 09:15:10
  ]:) ]:) ]:) (լավ)
 • levenika
  2011-06-11 10:49:17
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D
 • Manen
  2011-06-11 10:55:59
  ՎՎՎՎՎՎԱաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ մեռաաաաաաաաաաա, Պահանջվում է շախսող հաճախորդ :D :D :D :D :D :D :D
 • ՇԱՔԵ
  2011-06-11 13:31:07
  ՍԵՌՈՔՍ, ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՅ ՄԵՌԱ, ՎԱ ԱՆՁՐևԱՆՈՑԸ :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ARMINE
  2011-06-11 14:24:49
  Դե որ ասում են մենակ հայերը, իզուր չի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lyov
  2011-06-11 14:50:40
  Վերջն էին,, չորրորդ նկարը սպանեց,, ապրես,,, (բռավո) (բռավո)
 • Zara
  2011-06-11 16:33:40
  :D :D :D (ախ) (ախ) (ախ)
 • Nana
  2011-06-11 16:34:35
  Բան-ման կանանց համար կադր են հա :D ]:) անգրագիտություն թե շփոթմունք??? :^)
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-06-11 19:43:20
  են պահպանակը ոնց որ ֆոտոշոփ էր, բայց Փակ ք-ն ու ժամագործը վերջն էին (լավ) (լավ) (լավ)
 • Fram
  2011-06-20 10:28:23
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)