Copy SMS

Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error)

Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) -
«Windows-ի սխալների մասին հայտնող ծրագիրը դադարեց աշխատել: Windows-ը կփակի պատուհանն ու կզգուշացնի հնարավոր լուծում գտնելու դեպքում»:Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «Կարդացեք, խնդրեմ, համաձայնության պայմանները, եթե հասկացաք, սեղմեք OK». իհարկե, սիրելի Windows, միայն թե կարողանայի կարդալ…Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «Նախորդ սխալը արտաբերելիս սխալ տեղի ունեցավ»:Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «Գործողությունն ավարտվեց հաջողությամբ»:Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «6620-ը չի կարող ջնջվել, չկա անհրաժեշտ ազատ տարածք: Ջնջեք մեկ կամ մի քանի ֆայլեր, այնուհետև կրկին փորձեք…»: Աչքիս վրա, քեռի Windows...Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «Ստեղնաշարը չի աշխատում, շարունակելու համար սեղմեք որևէ տառ»:Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - «Ոչ մի սխալ չի առաջացել»:Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) - Դուք կսպասե՞ք, որ 1.45 ԳԲ-ը տեղափոխվի 46368 օրում…Ձեզ եմ ներկայացնում Windows-ի ամենածիծաղելի սխալները (Error) -
10

6

2088

 • Վահագն
  2011-06-11 18:42:45
  :D :D :D :D :D :D
 • Samvel
  2011-06-11 18:54:27
  (ուրախ)
 • Աստղ
  2011-06-11 20:37:40
  լավն էր (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • ԱրմԲարսա
  2011-06-12 23:51:04
  ես կսպասեի 46368 օր, բայց էն 5 ժամը ` չէ
 • ՇԱՔԵ
  2011-06-13 21:08:01
  ]:) ]:) :D :D :D
 • Fram
  2011-06-20 10:20:14
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)