Copy SMS

 • Lyov
  2011-06-14 00:54:51
  Առաջինը շատ լավն էր,, ,, (բռավո)
 • Mar (charliz)
  2011-06-14 00:58:14
  վեեեերջինը...... պաաաաաաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյ :D :D :D :D
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-06-14 01:02:44
  չկամ էլ ես, մեռա.առաջինը բոմբ էր, կյանք ահագին երկարացրիր Սամ ջան (լավ) (լավ)
 • Mar (charliz)
  2011-06-14 01:09:35
  վաաաաայ, էս ինչան ծիխաղեցինք էս գիշերով :D :D :D լուրջ ամենա-ամենա պոստերը գիշերն են ստեղծում :D :D :D լավ էլի երեխեք, էս ինչ արեցիք, հիմա ոնց պիտի քնեմ, քունս փախավ :D :D :D :D
 • Mar (charliz)
  2011-06-14 01:09:54
  վաաաաայ, էս ինչքան ծիխաղեցինք էս գիշերով :D :D :D լուրջ ամենա-ամենա պոստերը գիշերն են ստեղծում :D :D :D լավ էլի երեխեք, էս ինչ արեցիք, հիմա ոնց պիտի քնեմ, քունս փախավ :D :D :D :D
 • 3Dsamo3D
  2011-06-14 01:42:31
  ;) ;) ;) ;)
 • Նարինե-Հենրիկ18
  2011-06-14 07:50:12
  առավոտ գիշերով էս ինչ արեցիր Սամ,,վերջն էր ապտեսս (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) մանավանդ ծաղիկ շպրտելու պահերը :D :D :D :D :D :D
 • MARIam
  2011-06-14 11:19:22
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ)
 • davoujan
  2011-06-14 11:33:42
  ժողովուրդ չէք նեռվայնանում Ոչխար ադրբեջանցիք(azeri ganjan) էս վիդէոն քցել են youtube.c0m ու անունն ել դրէլ էն հայկական հարսանիք, բայց մէկա վիդիոյի մէջ էլ դրանց խխոսում էն ադրբէջանէրէնով :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) :@ :@
  • Knarik
   2011-06-14 11:42:21
   հա Դավո ջան մենք էլ ենք նեռվայնանում :@ :@ բայց դե ազերի դախության վրա ենք ծիծաղում (ուրախ) պարզ երևում ա ,որ հայ չեն (ախ)
  • Ես եմ...
   2011-06-14 21:59:21
   Ես էլ եի եդ ուզում ասեի, արա դե թուրք եք թուրքավարի մնացեք ելի խիեք մեզանից կախվում, ադե սուտա ել դրանց պետքա վրիվ վերացնել կամ մի քանի հատ թողնել, ոչխար պահելու համար
   • Knarik
    2011-06-14 22:04:09
    Ոչխար պահելու համար (ուրախ) :D :D լվան էր (լավ)
   • Ես եմ...
    2011-06-14 22:13:03
    Իրանք ուրիշ բանի արժանի չեն
 • davoujan
  2011-06-14 11:34:29
  վարջինի մասինա խոսքը
 • Knarik
  2011-06-14 11:38:10
  ես մեռաա ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D
 • Վահագն
  2011-06-14 11:39:50
  ես մեռաաաաաաաաաաաաա :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Ana
  2011-06-14 13:05:49
  վաաաաաաաայ,,,վերջն էրրրրրրրրրրրրրրր...չկամ էլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ :D :D :D :D
 • lilit-lili
  2011-06-14 13:53:53
  (ուրախ) :) (ժպիտ) ]:) (ախ) (ուրախ) (ուրախ) :D
 • ARMINE
  2011-06-14 14:23:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D