Copy SMS

 • 3Dsamo3D
  2011-06-13 16:33:56
  ]:) ]:) ]:)
 • Hasika
  2011-06-13 16:38:24
  Վերջն են.... :D
 • Suzanna
  2011-06-13 16:45:18
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Knarik
  2011-06-13 17:23:51
  վույյ ինչ լավն են (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Nana
  2011-06-13 17:34:07
  Շաաաաաաաաաաաատ եմ սիրուուուուում .......լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ANI
  2011-06-13 18:21:39
  (ուրախ) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) ]:)
 • Աստղ
  2011-06-13 18:23:39
  (ժպիտ) (ժպիտ) վաայ հլը մռութներին (ժպիտ) իինչ հավես են. (ժպիտ) .բա վերջից 4-րդը ]:) :D ]:) :D :D :D