Copy SMS

 • Mar (charliz)
  2011-06-17 18:35:42
  Սամո ջան, պիտի քեզ ևս մեկ անգամ վշտացնեմ, ասելով, որ էս պոստից կար :) :) :) բայց ախր շատ լավ են երգում էէէէէէէէէէէէ :D :D :D
 • 3Dsamo3D
  2011-06-17 18:38:31
  :'( :'( :'(
  • Mar (charliz)
   2011-06-17 18:39:35
   լավ մի նեղվի..... սրանք էնքան լավ են երգում, որ իրանց պատվին կարելիա մի անգամ էլ պոստ սարքել :D :D :D :D ;) ;) ;) ;)
 • 3Dsamo3D
  2011-06-17 18:41:51
  ես 2 շաբաթ առաջ եմ գրանցվել  :( :( :(
 • LUNA
  2011-06-17 19:32:42
  ՎԻԱԳՌԱՆ մի մութ անկյունում թաքնվելա, կարողա չդիմանա 4 գժուկների հմայքին :D :D :D :D :D եկեք երեխեք մենք նրանց սատար կանգնենք ու եթեր տանք........ :D :D :D :D :D :D
 • Manen
  2011-06-17 19:58:31
  ես էլ եմ իրանց մասին պոստ սարքել ;) ,,, բայց ախր իրանք էնքան լավն են (խփո) (խփո) , որ արժի մի 10000 հատ գրառում սարքենք ու նվիրենք իրանց (լավ) ]:) (վատ) (ուրախ) :D :D :D :D :D http://www.copypaste.am/2011/05/14/%D5%BE%D5%A1%D5%A1%D5%A1%D5%B5-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B5%D5%B5/
 • JB
  2011-06-17 20:30:18
  :D
 • ՇԱՔԵ
  2011-06-17 21:55:21
  ՄԱՄՄՄՄՄԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ՋԱԱԱՆ :D :D :D :D (վատ) (վատ) (վատ) (վատ)
 • Ալեքս ԱՐՄ3Մ
  2011-06-17 22:36:03
  Նօ ՔՕՄՄԵՆՏ ]:) ]:) ]:)
 • Knarik
  2011-06-17 22:50:58
  վատտտ եմ (ախ) :D :D :D :D
 • Arpi
  2011-06-17 22:56:02
  Առաջինը լսել էի , բայց երկրորդն էլ պակասը չէր , բացումա ]:) ]:) :D
 • ARPINKA
  2011-06-17 23:15:16
  http://www.copypaste.am/2011/01/09/%D5%B9%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%B8%D6%82-%D5%B9%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9/
 • puchik
  2013-09-10 00:55:56
  :D :D :D :D :D :D :D վայյյ լավելիիիի ես մեռաաաա :D :D :D
  • puchik
   2013-09-10 00:59:38
   ախ կյանքս դու կյանքես ստե ես ընգաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D