Copy SMS

 • Ալեքս ԱՐՄ3Մ
  2011-06-25 14:11:55
  որքան լավ ճանաչեցի մարդկանց այնքան շաատ սիրեցի շներին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Knarik
  2011-06-25 14:18:29
  վերջն էր :D պայթեց ծիծաղից (լավ) (ուրախ) :D
 • Arpi 96
  2011-06-25 16:00:06
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Rima555
  2011-06-25 16:08:30
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-06-25 16:58:57
  ԻՆՉ ՀԱՄՈՎ ԷՐ ԾԻԾԱՂՈՒՄ ԷՏ ԵՐԵԽԵՆ, ՇԱՏ ԼԱՎՆ ԷՐ (լավ) (ժպիտ)