Copy SMS

 • ANUSHKA
  2011-06-26 12:24:48
  ՎԵՐՋՆՆԵՆ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Ooooooooops!!!
  2011-06-26 12:25:40
  (դեմք) (խփո) (վատ) :P :P :P ................ (բռավո)
 • Knarik
  2011-06-26 12:45:02
  ցնդածներ :P :P (ուրախ) :D
 • meline_avetisyan
  2011-06-26 14:30:32
  ախմախ ասիր ու պրծար :D
 • Nana
  2011-06-26 15:04:41
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (վատ) (ախ)
 • sweet L
  2011-06-26 15:14:01
  է աշխարհ աշխարհ, ուրդուց քեզի էսքան ոչխար- այստեղ են ասել դա
 • Արամ Միլանիստա
  2011-06-26 15:21:53
  արա էտ դրանք ախպերներս են վաաաաաաաաայ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-06-26 15:29:15
  ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՅ ԵՍ ՄԵՌԱ ԵՆ ԱՂՋԿԱ ԳԼԽԻ ՎԻՆՏԻԼՅԱՏՐԸ ՎԵՐՋՆ ԷՐ :D :D :D :D :D
  • Ալեքս ԱՐՄ3Մ
   2011-06-26 15:31:32
   եսել Մեռաաաաաաաաաա :D :D :D :D բայց Շաքե ջան ՎԻՆՏԻԼՅԱՏՐԸ չի Ուղղաթիռա
 • LAURA
  2011-06-26 15:42:17
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Arpi 96
  2011-06-26 16:02:50
  վերջից 2 ը վերջն էր ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • meri
  2011-06-26 16:19:25
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:)
 • Mar (charliz)
  2011-06-26 18:15:24
  լրիվ յանը տարած են (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Lyov
  2011-06-26 23:59:31
  Հայելու մեջ մեկ մեկ նայեն իրանց գոնե,,, (ախ) (ախ) (ախ)
 • amcix
  2011-06-27 23:16:18
  (ժպիտ)