Copy SMS

Մտքեր...Գյոթե "Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները"

Մտքեր...Գյոթե
Մարդկության ճակատագիրը ամեն տեղ մեկ է…
Մտքեր...Գյոթե
Որքան մեծ է մարդկանց ` շարունակ թափառելու, տարածություն հաղթահարելու, նոր հայտնագործություններ անելու փափագը, բայց դրա կողքին նաև կամավոր սահմանափակվելու, առանց աջ ու ձախ նայելու սովոր ակոսով անվերջ ընթանալու ներքին ձգտումը...
Մտքեր...Գյոթե
Տեսնել երջանիկ մարդկանց, որոնց մենք չենք երջանկացրել, դա սարսափելի է…
Մտքեր...Գյոթե
Ոչ ոք չգիտե իր ուժերի սահմանները, քանի դեռ չի փորձել դրանք
Մտքեր...Գյոթե
Սիրտս իմ միակ մխիթարանքն է և միակ աղբյուրը ողջ զորությանս, ողջ երանությանս ու ողջ թշվառությանս… Ախ այն ինչ ես չգիտեմ, բոլորն էլ կարող են իմանալ, բայց այսպիսի սիրտ միայն ես ունեմ…
Մտքեր...Գյոթե Ամեն ակնթարթի հետ փոփոխվում եմ նաև ես...երբեմն կյանքի մի ուրախ նշույլ առկայծում է իմ հոգում, բայց ավաղ միայն մի ակնթարթ...
8

6

5917

 • Մոնտե Քրիստո
  2011-07-01 01:45:45
  լավն են Գյոթեի մտքերը, չնայած ստեղծագործությունները ծանր են կարդացվում ապրես Լիլ ջան (լավ) (ծաղիկ)
 • Նարինե-Հենրիկ18
  2011-07-01 06:48:13
  Տեսնել երջանիկ մարդկանց, որոնց մենք չենք երջանկացրել, դա սարսափելի է…Շատ լավա գրված,աորել Քաղցր Լիլիթ ջան
 • nane m
  2011-07-01 11:26:42
  Շաաաաաաատ լավ գիրք է, մի օրում եմ կարդացել (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
 • Knarik
  2011-07-01 11:39:42
  Ոչ ոք չգիտե իր ուժերի սահմանները, քանի դեռ չի փորձել դրանք...ծանոթ չեմ Գյոթեին,բայց լավա ասել (լավ)
 • sweet L
  2011-07-01 11:49:25
  ուրախ եմ, որ դուր եկավ, շատ լավ մտքեր ունի Գյոթեն