Copy SMS

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2)

Շարումակում ենք փոխել աշխարհը: Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Կատուները պետք է ավելի ժամանակակից լինեն: Կարծում եմ, այսպես լավ է:Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -


Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Գիտեմ, գիտեմ: Այսպես երբեք չենք ձանձրանա մետրոյում:Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Առաջին օգնության պարագաները:Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Կանայք շատ զբաղված են: Պետք է հասցնել 3 ժամ խոսել ընկերուհու հետ, թեյ ըմպել...:Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -


Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -
Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Այս հրթիռը տանում է դեպի կանանց աշխարհ: Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Ահա մեր զենքը: Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -

Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) - Այո, այն ամենուր մեզ հետ է:Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -


Եթե կանայք ղեկավարեին աշխարհը (Մաս 2) -
26

16

2760

 • nerazzurri Mihran
  2011-07-02 16:38:00
  Ինչ լավա որ աղջիկներն չեն ղեկավարում աշխարհն (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) թե չե ես կկախվեյի
  • Զիզու
   2011-07-02 16:47:00
   :D (լավ) (լավ) (լավ) Սաղ տղերքը քո օրին էին ընգնելու :D
  • Maga
   2011-07-02 17:40:23
   Ինչի որ հիմա դուք եք ղեկավարում աշխարհը, մենք կախվում ենք? Կդիմանաք: :D (պաղպաղակ) (գինի) O:)
   • Nona_M
    2011-07-04 22:44:44
    Իսկ ովա ասում, որ իրենք են ղեկավարում աշխարհը, դա իրանց ընդամենը թվումա :Եթե մի քիչ խորը մտածենք և վերլուծենք պատմական փաստերը, ապա ամեն ինչ այլ կլինի : Ցավոք չեմ կարող չնշել, որ այս պարագայում ամեն ինչ փայլուն է և վարդագույն :(
 • Manen
  2011-07-02 17:09:01
  բայց շատ պայծառ կլիներ,,, (ուռա) (ուռա) էտ դեպքում, կարողա ես էլ նախագահ լինեի ;)
  • Ալեքս 3 Մ
   2011-07-02 22:18:31
   Մանեն նախագահ (ախ) (ախ) :O ես կկաղվեյ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Manen
    2011-07-02 22:25:48
    պխաաայյյ,,, էլ մի,, (դեմք) (դեմք)
   • Ալեքս 3 Մ
    2011-07-02 22:29:18
    հա հա լուրջ եմ ասում (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Manen
    2011-07-02 22:30:52
    հեչ չի երեվում սմայլներից O:)
   • Ալեքս 3 Մ
    2011-07-02 22:44:38
    (դեմք) (դեմք) (դեմք) լուրջ եմ ասում
   • Manen
    2011-07-02 22:46:02
    ինչ տխուր կլիներ քո համար :( :(
   • Ալեքս 3 Մ
    2011-07-02 22:49:40
    |( |( |( |( |(
 • Rima555
  2011-07-02 18:09:50
  ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • LAURA
  2011-07-02 18:11:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lyov
  2011-07-03 19:48:54
  սոտվին,, զենքըմեկ էլ առաջին օգնության պարգաները սպանում էին,, :D :D :D :D :D :D :D
 • Լիլիթ
  2011-10-19 15:16:54
  Լան կլիներ, որ կանայք ղեկավարեին աշխարհը այդպես մենք երբեք չէինք ձանձրանա ամեն ինչ լավը կլիներ (ժպիտ)