Copy SMS

 • Ջիվան Պետրոսյան
  2011-07-08 00:15:18
  sweet L ես վերջին նկարը , ոնց ես սարգել??
 • Knarik
  2011-07-08 08:49:27
  շատ լավն էին (լավ) (լավ) բայց մի 8 հատ չի բացել (գինի)
  • LIL
   2011-07-08 08:58:24
   հա շատ լավն էին բայց իմ մոտ էլ չի բացել (լավ)
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-07-08 09:11:01
  լավն էին (ծաղիկ) (լավ)
 • Garr7
  2011-07-08 10:53:23
  (լավ) իմ մոտ 4 հատա բացեեեե
 • sweet L
  2011-07-08 10:59:34
  դե կբացի էլի մնացածն էլ :^)
 • narek
  2011-07-08 11:44:02
  Երեխեք նկարները հայերեն, ռուսերեն անուններով մի քցեք, չեն երևում (պաղպաղակ)
 • Aga
  2011-07-08 12:43:17
  Երեխեք չբացող նկարի վրա սեղմեք կբացի նայեք հետո հետ գործողություն արեք!!!!!!!!!!
 • meline_avetisyan
  2011-07-08 12:48:49
  շաաաաաաաաաատ լավն էին (լավ) (լավ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-07-08 13:35:25
  ՀԱ ԻՐՈՔ ՇԱԱԱԱՏ ԴՐԱԿԱՆ ԷԻՆ, (լավ) (լավ) ԷՍ ՆԿԱՐՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ՍԿՍԵՑԻ ԺՊՏԱԼ
 • meliko0008
  2011-07-08 16:47:02
  ՆՈՒ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ Էև O:)
 • Lyov
  2011-07-10 13:19:28
  (լավ) (լավ) (լավ) հա շատ լավն էին,, (լավ) (լավ)
 • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
  2013-10-20 20:23:46
  Վայյյ ես կմեռնեմ 2րդ նկարըըըըըըըը (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) իմ փուչիկներրր (խփո) (խփո) (խփո)