Copy SMS

 • Liana15
  2011-07-19 09:01:43
  :P :P :P
 • LENNAKANCI
  2011-07-19 09:05:45
  Էս քաղաք էրտլու տոմս օր առնիս աչքիս մագարիչ ենեն քեզի)))) :)
 • NARA
  2011-07-19 09:19:50
  ԵՍ ԿԱՍԵԻ ԱՄԵՆԱ-ԱՄԵՆԱ-ԱՄԵՆԱՄԱՔՈՒր ՔԱՂԱՔՆ ԱշխԱրՀՈՒՄ ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Նառա
  2011-07-19 09:21:01
  ԵՍ ԿԱՍԵԻ ԱՄԵՆԱ-ԱՄԵՆԱ-ԱՄԵՆԱՄԱՔՈՒր ՔԱՂԱՔՆ ԱշխԱրՀՈՒՄ ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Lyov
  2011-07-19 09:22:27
  ասա այ փնթիներ խոզը որ խոզա տակը մաքրում նորա նստում,,,, մաքուր պահեք էլի, (ախ) (ախ) (ախ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • levenika
  2011-07-19 10:19:12
  երեխեք իրանք մեղավոր չեն ամեն տեղ էլ սնեց կներեք հայերեն բառը չգիտեմ трущоб ներ կան ու էտ զուտ պետության մեղքն ա,,նկարներից էլ պարզ երևում ա որ էսի մի թաղամասի զիբիլ չի սրանք ամենացածր խավի մարդիկ են որ անտեսված են խեղճերն էլ ստիպված էս կյանքով են ապրում
 • LILI757
  2011-07-19 11:50:19
  ես մեծ հաճույքով ստեղ կապրեի (լավչեմ) (ոչոչ) :@
 • Knarik
  2011-07-19 13:28:44
  ահավորա (լավչեմ) ամենամաքուր-ը չակերտների մեջ պետքա գրեիր (գինի)
 • ARMEN
  2011-07-19 13:59:39
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Քնարիկ
  2011-07-19 15:55:52
  Կներես էլի մի հարց տամ էս որ քաղաքնա? (լավչեմ) (լավչեմ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-07-19 19:20:14
  ԷՍ ԻՆՉ ԶԶՎԵԼԻ ԷՐ :P :P :P , ԷՍ ՈՐ ՔԱՂԱՔՆ Ա?
 • MARIAM 16
  2011-07-19 21:34:46
  ապերս շատ հ (օգո) աշող պոստա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)